2012

< povratak na kategoriju

Znanost, obrazovanje, kultura

Prvi online centar zdrave prehrane

www.e-hrana.com

Vlasnik: Goran Purić

Autor: Goran Purić

Kategorija: Znanost, obrazovanje, kultura

Ideja i razvoj: Goran Purić, Ivana Vulić

Dizajn i programiranje: Davor Višnić (programiranje)

Ako ti se sviđa ova nominirana stranica preporuči je preko društvenih mreža.

Cilj naše web stranice jest omogućiti svima, bez obzira na dob, spol i lokaciju stručan, brz i pro­fe­sion­alan sav­jet o prehrani. Naša misija je edukacija ljudi o važnosti i utjecaju ispravnog načina prehrane na kvalitetu njihovog života. Svoj usp­jeh bazi­ramo na činjenici da je prehrana jed­ina stvar koju u životu zaista možete staviti pod kon­trolu. Stoga ako prehranu fino pri­lagodite pojed­incu, rezul­tati defin­i­tivno neće izo­stati!