2011

< povratak na kategoriju

Znanost, obrazovanje, kultura

Odrazi-se - matematika za osnovnu školu

www.odrazi-se.org

Vlasnik: Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI)

Autor: Dario Ilija Rendulić, Sanja Kolarić

Kategorija: Znanost, obrazovanje, kultura

Ideja i razvoj: Dario Ilija Rendulić, Sanja Kolarić

Dizajn i programiranje: Dario Ilija Rendulić, Sanja Kolarić

Ako ti se sviđa ova nominirana stranica preporuči je preko društvenih mreža.

U sklopu projekta “Odrazi se” cilj nam je osigurati besplatnu i inkluzivnu edukaciju matematike za osnovne škole. Do sada su objavljeni nastavni materijali od 5-og do 7-og razreda te dio 8. razreda na web-stranici www.odrazi-se.org. Ciljevi projekta: - Promocija upotrebe infomacijske i komunikacijske tehnologije u svrhu izvaninstitucionalnog obrazovanja te kao sastavnog dijela formalnog obrazovanja - Promocija ljudskog prava na slobodan pristup edukaciji i informacijama