2011

< povratak na kategoriju

Znanost, obrazovanje, kultura

ITdesk.info

www.ITdesk.info

Vlasnik: Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI)

Autor: Dario Ilija Rendulić, Sanja Kolarić

Kategorija: Znanost, obrazovanje, kultura

Ideja i razvoj: Dario Ilija Rendulić, Sanja Kolarić

Dizajn i programiranje: Dario Ilija Rendulić, Sanja Kolarić

Ako ti se sviđa ova nominirana stranica preporuči je preko društvenih mreža.

Svrha projekta ITdesk.info je, prije svega, omogućiti svim pojedincima  besplatnu računalnu edukaciju, budući da se upravo ona nametnula kao temeljna potreba današnjeg poslovanja, pri tom koristeći moderne načine prenošenja znanja. Želimo omogućiti praktično savladavanje znanja i vještina korištenja računala, kao i iskoristiti prednosti e-učenja (učenje u vrijeme i tempom koji odgovara korisnicima/cama, ponavljanje gradiva koje je potrebno, provjera znanja putem kvizova). Također, cilj nam je putem projekta ITdesk.info aktivno promovirati ljudsko prava na edukaciju i slobodan pristup informacijama, osvještavati javnost o proširenju pojma pismenosti koji danas uključuje i pojam digitalna pismenost te promovirati digitalnu pismenost.